Vyberám si povolanie

Na úvod prosím vyplň niekoľko údajov o sebe. Dotazník je anonymný, dáta z jeho vypĺňania uchovávame a spracovávame výhradne pre výskumné účely Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

V dotazníku sa budeš vyjadrovať k rôznym činnostiam. Pozorne si prečítaj každý popis činnosti a predstav si seba, že túto činnosť vykonávaš. Zváž, či je táto činnosť pre teba zaujímavá, príťažlivá a či by sa ti páčilo sa takejto práci venovať alebo nie.

Svoje hodnotenie vyjadrite počtom bodov od 1 do 5.


Činnosť sa mi páči, zdá sa mi zaujímavá:

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
minimálne málo priemerne veľmi maximálne

Klikni na príslušné číslo. Ak sa pomýliš alebo sa chceš vrátiť k predchádzajúcej otázke, klikni na ikonku Späť.

Hodnotenie 3 – priemerne, vyznač len vtedy, ak sa skutočne nevieš rozhodnúť inak.

Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcej položke, kliknite na ikonku: Späť.

Po vyplnení dotazníka si môžeš vytlačiť graf a porovnať, ktorá pracovná oblasť je pre teba najzaujímavejšia. Podľa dosiahnutej úrovne motivácie k uvedeným okruhom činností si vyhľadaj charakteristiky činností a pozri si príklady vhodných povolaní. Vyber si tie, ktoré sa ti najviac páčia a vyhľadaj si na internete všetky dostupné informácie o vybraných povolaniach aj o stredných školách, ktoré na tieto povolania pripravujú.

Ak niečomu nerozumieš, opýtaj sa poradcu.


mužské ženské

Predtým, než si stanovím nejaký cieľ, všetko si živo predstavujem a vidím jasný obraz svojho úspechu:

áno nie nepremýšľal/a som o tom

Verím, že keď budem zodpovedne pracovať, využívať svoje schopnosti a talent, dosiahnem úspech v učení aj v práci:

áno nie nepremýšľal/a som o tom

V budúcnosti by som uprednostnil/a prácu v zahraničí pred uplatnením sa na Slovensku:

áno nie nepremýšľal/a som o tom

Označ, do akej miery ťa láka kariérna dráha:

 • experta vo svojom odbore, ktorý nemá vďaka svojim znalostiam, schopnostiam, zručnostiam a sebazdokonaľovaniu žiadne problémy nájsť si zamestnanie;

  vôbec čiastočne veľmi úplne
 • zamestnanca v inštitúcii, kde je sú stanovené rebríčky kariérneho postupu a zvyšovania platu;

  vôbec čiastočne veľmi úplne
 • vrcholového manažéra, ktorý prechádza z firmy do firmy vždy na vyšší post aj s vyšším platom;

  vôbec čiastočne veľmi úplne
 • flexibilného pracovníka, ktorý sa dokáže rekvalifikovať, prispôsobiť a robí to, čo práve trh práce potrebuje;

  vôbec čiastočne veľmi úplne
 • samostatného podnikateľa, ktorý je zodpovedný za to, čo robí a koľko zarobí

  vôbec čiastočne veľmi úplne
Spustiť

Zdroje:
Dotazník Vyberám si povolanie vyžíva členenie kariérových oblastí podľa J. Barretta (Motivačný dotazník, 2003) ale má iné hodnotiace škály a je rozšírený o oblasť informačných technológií. Získané výsledky sú východiskom pre vyhľadávanie informácií o povolaniach a stredných školách v rôznych informačných databázach na internete a v interných prehľadoch.